Ulla Eriksson har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

ORSA. Ulla Eriksson, Born, har den 2 juli avlidit vid en ålder av 83 år. Hon sörjes närmast av dottern Lena med familj.

Lars Broman har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

ORSA. Lars Broman, Högståsen, har den 15 juni avlidit vid en ålder av 73 år. Han sörjes närmast av barnen Johan, Camilla, Mattias, Kicki och Emelie med familjer.

Kerstin Thuresson har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

SKATTUNGBYN. Kerstin Thuresson har den 23 juni avlidit vid en ålder av 86 år. Hon sörjes närmast av barnen Eva, Anna, Lissla och Bosse med familjer.

Göran Grund har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

ORSA. Göran Grund, bördig från Älvdalen, har den 19 juni avlidit vid en ålder av 82 år. Han sörjes närmast av sambon Ingegerd samt syskonen Sonja och Jan-Olof med familjer.

Ruth Erlandsson har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

ORSA. Ruth Erlandsson har den 20 juni avlidit vid en ålder av 92 år. Hon sörjes närmast av maken Eric samt barnen Christer, Leif, Ing-Mari med familjer.

Göthe Ors har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

ORSA. Göthe Ors har den 16 juni avlidit vid en ålder av 101 år. Han sörjes närmast av barnen Elsbeth och Olof med familjer. Här kan ni läsa ett reportage i Orsasajten från när Göthe fyllde 100 år, vilket han …

Sigurd Mårsén har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

SKATTUNGBYN. Sigurd Mårsén har den 1 juni avlidit i en ålder av 81 år. Han sörjes närmast av barnen Pauli, Irmeli och Anders med familjer samt systern Ingegerd.

Minnesord för Iris Svadling

Jörgen Wåger Dödsfall

Iris Svadling har lämnat oss. Hon avled den 17 maj i en ålder av 72 år. Hon sörjes närmast av maken Arne och barnen Fredrik, Daniel och Erik med familjer. Iris var född och uppvuxen i Köttsjön i Jämtland. 1970 …

Birger Persson har avlidit

Jörgen Wåger Dödsfall

ORSA och ROSENTORP. Birger Persson har den 7 maj avlidit vid en ålder av 85 år. Han sörjes närmast av barnen Lars-Ove, Anne-Lie och Mats med familjer.