Arbetsskadade har rätt till mer ersättning

Insändare Insändare

Många som fått sin arbetsskada godkänd av Försäkringskassan för flera år sedan har rätt till mer ersättning. Den livränta som man fått efter skadan ska täcka den inkomstförlust man gjort efter skadan.

Under årens lopp har fackpressen uppmärksammats att de arbetsskadade inte fått den ersättning för livränta som de har rätt till. AFA har aldrig justerat livräntan till den utveckling som skett på arbetsmarknaden.

De flesta arbetsskadade har varit helt omedvetna om detta, även jag själv. Varken Försäkringskassan, som fattar beslut om arbetsskador och livräntor, eller AFA, som hanterar den ekonomiska delen av livräntan, har informerat om detta.

Själv tipsades jag av en arbetsskadad kollega om saken. Efter en omfattande och intensiv skriftväxling med försäkringsbolaget under sex år och sju överklagande av beslut fick jag slutligen ersättning.

Av Riksrevisionens rapport 2007 framgår att upp till 40 % av de arbetsskadade inte fått någon ersättning från AFA. Det är upprörande och en skandal att man varken informerar de arbetsskadade och på detta sätt undanhåller den ersättning som man har rätt till.

Leif Kåvestad
Arbetsskadades Nätverk

Dela sidan:
Annonser:
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand
Plåt-Sven
LG Köpman vent

Läs även:

Annonser:
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Färgad egen annons 250 x 360