Kunskapen allt högre bland eleverna

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

I Älvdalen klarar närmare 92 % av niondeklassarna kunskapskraven i skolan.

Det är bäst i Dalarna.

Orsa hamnar mitt i dalalistan med 72,9 % som klarar kunskapskraven i alla ämnen.

När det gäller hur stor andel som blir behöriga till gymnasiets yrkesprogram är Orsas siffra 82,9 %.

Med 72,9 % är Orsa på åttonde plats bland Dalarnas 15 kommuner. För hela landet är det 75,5 % av niondeklassarna som klarar kunskapskraven i alla ämnen, enligt Skolverkets statistik.

Mattias Scandola, barn- och utbildningschef, glädjer sig förstås åt att Orsas elever svarat för en markant ökning i kunskapsnivån.

– Andelen elever i åk 9 som i juni 2019 gick ut nian med minst E i samtliga ämnen, har ökat från cirka 60% år 2018 till cirka 73% år 2019. Det är en ökning som vi är nöjda med, kommenterar Scandola.

Barn- och utbildningschefen utvecklar det hela varför ökningen blev över 20 %.

– Ibland gör vi nämligen en prioritering och prioriterar ibland ner vissa ämnen för att eleverna ska kunna lägga krut på de ämnen som är behörighetsgivande till gymnasiet, förklarar han den fina ökningen.

Men dessa siffror är ändå inte de viktigaste, menar Scandola.

– Det mätvärde som vi lägger mest vikt vid är andelen elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasiet. Där har siffrorna har också gått upp från ca 71 till ca 83%.

Men även om 83% är en hög siffra, betyder det att 17 % inte är behöriga.

Och att 17 av 100 elever inte klarar behörighetskraven, det är något som Barn- och utbildningschefen vill ändra på.

– Den siffran måste upp till 100%, menar han.

Även i den här statistiken är Orsa på åttonde plats i Dalarna. Snittet för hela landet är 84,3 % som klarar behörigheten till yrkesprogrammen på gymnasiet, så Orsa är bara lite drygt en procent under rikssnittet.

– Men vi måste upp till 100%, poängterar Mattias Scandola.

För att vara behörig till högskoleförberedande program på gymnasiet krävs godkända betyg i minst tolv ämnen.

Om elevens mål är att bli behörig till ett yrkesprogram på gymnasiet räcker det med godkända betyg i åtta ämnen.

Älvdalen ligger i topp med 91,8 % när det gäller niondeklassarna som klarar kunskapskraven i skolan.

Älvdalen toppar dalalistan även när det gäller behörighet till gymnasieprogrammen med 94,1 %.

– Vi har haft ett väldigt bra arbete från lärarnas sida och jobbat mycket med lärandematriser där vi försökt bryta ner och tydliggöra kunskapskraven så att eleverna är med på vad de ska lära sig. Eleverna tycker det här är bra, det blir mycket tydligare, säger Marie Holm, rektor på Älvdalsskolan, till SVT Dalarna, som ett framgångsrecept varför Älvdalen ökat från 69,9 till hela 91,8 % av eleverna som klarar kunskapskraven i alla ämnen.

Foto. Andelen elever från Orsaskolan som klarar kunskapskraven i alla ämnen har ökat, enligt Skolverkets statistik, vilket förstås är glädjande siffror, men som behöver ökas än mer. Foto. JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
Brottsofferjouren
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand
Plåt-Sven

Läs även:

Annonser:
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360