Handlingsplan för att förebygga självmord

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Varje år dör i genomsnitt 36 personer i självmord i Dalarna.

Men det är ungefär tio gånger så många som försöker ta sitt liv.

Orsa är en av de kommuner som har en lokal handlingsplan att förebygga självmord.

Självmord är många gånger ett tabubelagt ämne och kan vara väldigt svårt att prata om.

Därför är det viktigt att de sprids information om och inte minst att det i kommunerna finns en lokal handlingsplan för att förebygga självmord.

Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en nationell undersökning där endast 31 procent av de svarande kommunerna uppger att de har en lokal suicidpreventiv handlingsplan.

Suicide Zero har begärt ut hittills opublicerade uppgifter om vilka kommuner som har antagit en handlingsplan för att strukturerat arbeta med att förhindra självmord.

Sju av tio kommuner har alltså ingen handlingsplan, men positivt att Orsa tillhör de lite drygt 30 procenten som har det.

– Det är glädjande att Orsa kommun har tagit fram en handlingsplan för hur självmordsförsök och självmord ska förebyggas i kommunen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero, i ett pressmeddelande.

Generalsekreterare Bracken, som tillträdde sin tjänst i december, fortsätter:

– Självmord och självmordstankar är ett folkhälsoproblem som går att åtgärda, men det kräver att kommunerna tar sitt ansvar i det förebyggande arbetet.

– På Suicide Zero bidrar vi gärna med kunskap och stöd hur arbetet med handlingsplanen kan utvecklas, poängterar Rickard Bracken.

I dessa coronatider då många drabbas inte minst ekonomiskt är det kanske mer aktuellt än någonsin att ha en handlingsplan för att strukturerat arbeta med att förhindra självmord.

Många blöder ekonomiskt på grund av det som händer ute i världen och det kan därför komma mörka tankar om framtiden. Många är det som kan behöva stöd.

Som ett led i det hela uppmanar Suicide Zero Orsa kommun att:

  • Fortsätta arbetet med att utveckla och följa upp hur kommunens självmordsförebyggande arbete fortlöper.
  • Se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras.
  • Ta fram verksamhetsanpassade, skriftliga riktlinjer och rutiner för självmordsprevention för kommunens samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att den lokala handlingsplanen ska kunna genomföras.
  • Utveckla rutiner för omhändertagande av situationen efter självmord.
  • Säkerställa att samarbetet med frivilligorganisationerna utökas och stärks. Suicide Zero, Spes och Mind är exempel på ideella organisationer som besitter mycket kunskap om hur självmorden kan förebyggas och hur man stödjer efterlevande.
Dela sidan:
Annonser:
LG Köpman vent
Brottsofferjouren
Orsasjön 250 x 149

Läs även:

Annonser:
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Karl Hedin