IVO-kritik för hantering av barnutredningar

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Orsa kommun får kritik för hur man hanterar utredningar av barn och unga som behöver stöd och hjälp.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ställer krav på 17 åtgärder för att förbättra arbetet.

Det är alltså hela 17 punkter som IVO slår ner på, och vill ska förbättras, när det gäller utredningar av barn och unga.

Så här står det att läsa på Orsa kommuns egen hemsida:

Vid en tillsyn av hur kommunen handlägger ärenden som rör barn och unga i Orsa kräver IVO att kommunen åtgärdar en rad brister. Det handlar bland annat om att:

  • utredningar inleds utan dröjsmål och skyndsamt.
  • den som berörs av en utredning underrättas när utredningen inleds.
  • vårdplaner och genomförandeplaner innehåller de uppgifter som lagen kräver.
  • placeringar av barn på HVB-hem eller familjehem följs upp på det sätt som lagen kräver.

– Kritiken kommer inte som en överraskning, vi håller på att jobba med just de här frågorna. Vi tar det på största allvar och vi är redan i gång med att åtgärda bristerna, säger Jesper Karlsson som är omsorgschef i Orsa kommun, till kommunens egen hemsida.

Karlsson fortsätter:

– Vi jobbar med att få till ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar i praktiken. Det får inte bara bli ett fint dokument, utan måste också implementeras i verksamheten och det tar lite tid.

Senast den 11 december ska kommunstyrelsen ge besked till IVO om vilka åtgärder som görs och på vilket sätt. Där ska det finnas en utredning hur bristerna kunnat uppstå samt en analys hur man ska rätta till det hela.

Kommunen ska också redovisa en tidsplan för planerade åtgärder som ännu inte är genomförda, vem som ansvarar för respektive åtgärd och när den ska vara genomförd.

– Vi tar ett helhetsgrepp om hela vår omsorgsverksamhet, inte bara den verksamhet som IVO granskat. Vi kommer arbeta hårt med kvalitetsledning under 2019 för försäkra oss om att ledningstyrning och egenkontroll ska fungera, säger Susann Lindblad (C), ordförande i kommunstyrelsens omsorgsutskott, till kommunens hemsida.

Dela sidan:
Annonser:
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand
Orsasjön 250 x 149
Brottsofferjouren

Läs även:

Annonser:
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360