Lärarnas Riksförbund: Orsa bäst i Dalarna

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Orsa kommuns grundskola får en topplacering i Lärarnas Riksförbunds ranking.

I länet hamnar Orsa på första plats bland Dalarnas 15 kommuner.

I hela landet blir placeringen 21 av Sveriges 290 kommuner.

Varje år kommer det olika typer av rankingar när det gäller kommunernas skolor. Till exempel så hamnade Orsa på en mer blygsam 149:e plats när Lärarförbundet i höstas presenterade sin ranking.

Det efter att året innan haft en så fin placering som nummer 19 i Lärarförbundets ranking.

När nu Lärarnas Riksförbunds har presenterat sin ranking, är det uppåt igen för Orsa. Man rankas som etta i länet och hamnar på plats 21 bland landets samtliga grundskolor. Ett riktigt fint betyg.

Men att göra såna här rankingar är inte helt oproblematiskt. Berättigad kritik förekommer, skriver Lärarnas Riksförbund i anslutning till sin ranking.

– Kan verkligen kommuner jämföras rakt av utan att kommunernas olika förutsättningar beaktas? I Lärarförbundets rankning har Vellinge kommun fem år i följd korats till Bästa skolkommun. Är det rimligt eller finns det också en annan bild av verkligheten? frågar sig Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund uppvisar ett alternativt sätt, vars resultat blir intressant att jämföra med andra befintliga rankningar.

– Vår undersökning bygger på att vi har skapat fyra delmodeller inom vilka samtliga kommuner jämförs som skolhuvudmän. Därefter vägs dessa delmodeller samman till ett totalresultat.

I och med att alla kommuner inte har gymnasieskolor i egen regi används uppgifter om grundskolan.

De delmodeller som Lärarnas Riksförbund skapat är:

1. Undervisningskostnad per elev
2. Lärarlöner
3. Lärarbehörighet
4. Elevresultat

Efter att ha tittat på ovanstående fyra områden, väger man sedan samman det med de förutsättningar som finns i kommunen som till exempel elevsammansättning, socioekonomiska och geografiska förhållanden.

Och sammantaget ger det så fina resultat till grundskolan i Orsa.

Fullt lika bra resultat får inte alla dalakommuner. Orsas grannkommun Mora hamnar i botten bland landets kommuner med plats 282.

Ändå är det ytterligare ett par kommuner i länet som hamnar ännu längre ner i Lärarnas Riksförbunds ranking. Falun hamnar som nummer 287 och sämst i hela landet rankas Säter; 290:e plats.

Bäst i landet rankas Bengtsfors kommun.

– De stora skillnaderna mellan Sveriges kommuner måste motverkas. Det mest effektiva sättet är att helt flytta över finansieringen av skolan från kommunerna till staten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén till SVT Dalarna.

Åsa Fahlén fortsätter:

– Tills det kan ske måste samtliga Sveriges kommuner inse att lärarnas villkor och tillräckliga resurser är helt avgörande för elevernas resultat.

Rankingen baseras på data som samlats in 2017/18.

Bilden. Här ser vi Orsaskolan, där elever i årskurs 7-9 går. Orsa kommuns grundskola rankas som etta i länet i Lärarnas Riksförbunds ranking som presenterades under måndagen. Foto. JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
Plåt-Sven
Orsasjön 250 x 149
LG Köpman vent

Läs även:

Annonser:
Färgad egen annons 250 x 360
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360