Lex Sarah-anmäler sig själv

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Orsa kommun gör en lex Sarah-anmälan mot sig själv.

Det med anledning om en familjehemsplacering som gått snett.

Brister i en placering gällande ett barn i förskoleåldern har lett till denna anmälan.

Under 2018 placerade socialtjänsten ett barn i ett familjehem. Under hösten 2019 kom en anonym orosanmälan in som uppmärksammade att barnet for illa.

Under utredningen som kommunen gjorde efter orosanmälan framkom uppgifter som gjorde att barnet omplacerades och att en polisanmälan gjordes i början av 2020.

Det här skriver Orsa kommun på sin egen hemsida.

Det här föranledde alltså kommunen att göra en så kallad Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att utreda var verksamheten brustit när det gäller utredningen och uppföljningen av familjehemmet.

– De barn som är familjehemsplacerade är redan utsatta och därför är det extra allvarligt när barnen också utsätts i det familjehem som ska vara barnens trygghet. Socialtjänsten har ett stort ansvar för barn som placeras i familjehem och vi ser att vi brustit i att utreda och följa upp placeringen, säger Ulla Jansson som är IFO-chef i Orsa kommun på hemsidan.

Ulla Jansson fortsätter:

– Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att det finns tydliga rutiner för en rättssäker handläggning av familjehemsplacerade barn, så att sånt här inte ska kunna hända. Barnen måste få sina behov tillgodosedda på ett för dom tryggt och förutsägbart sätt.

Orsa kommun erkänner att det finns saker att förbättra när man tar det här fallet som ett exempel.

– Det är oerhört allvarligt när det framkommer att ett barn som vi har ansvar för far illa. Vi vet sedan tidigare att vi haft brister i det systematiska kvalitetsarbetet, och vi jobbar hårt och målmedvetet med att förbättra det, säger Håkan Yngström (C), ordförande i omsorgsutskottet i kommunen, på hemsidan.

Målet är förstås att liknande händelser inte ska upprepas.

– En del i det systematiska kvalitetsarbetet handlar om hur vi jobbar med avvikelser, och vad vi kan lära oss av dem för att undvika att göra om de misstag vi ändå upptäcker i vår verksamhet, poängterar Yngström.

– Det här är ett exempel på att vi i vart fall kommit en viss bit på den vägen, och jag upplever att vi agerade snabbt och korrekt när vi väl fick kännedom om missförhållandena, säger omsorgsutskottets ordförande på kommunens hemsida.

Bilden. Orsa kommun gör en så kallad lex Sarah-anmälan mot sig själv efter att ett barn som placerats i ett familjehem farit illa. Foto. JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand
Orsasjön 250 x 149
LG Köpman vent

Läs även:

Annonser:
Färgad egen annons 250 x 360
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Karl Hedin