Många fick böta under trafiksäkerhetsveckan

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Förra veckan hade polisen sin nationella trafiksäkerhetsvecka.

Det resulterade i närmare 500 hastighetsöverträdelser i region Bergslagen.

Cirka 200 körde för fort i Dalarna.

– Men de här siffrorna är preliminära, poängterar polisens presstalesperson Stefan Dangardt.

Det var under förra veckan, i samband med skolstarten, som polisen genomförde en nationell trafiksäkerhetsvecka med inriktning på hastighetsöverträdelser.

Förra tisdagen (20/8), just den dag som skolorna började i Orsa, hade polisen satt upp en poliskontroll vid Orsaskolan under en timme på morgonen.

Där är det 30 kilometer i timmen som gäller och det resulterade i att fem förare åkte på böter efter att ha kört för fort, varav en överskred maxhastigheten med över 20 km/h och tvingades lämna ifrån sig körkortet.

Polisen satte även upp en kontroll efter Moravägen samma dag, men där blev den inte långvarig. Man hann inte mer än sätta upp kontrollen, då en förare stoppades på grund av att denne körde för fort. Och det var inte bara hastighetsöverträdelse som den här personen blev stoppad för, det visade sig också att föraren inte var riktigt nykter.

På polisens hemsida kan man läsa att resultatet för trygghetsskapande trafikkontroller kring skolor och andra utsatta platser i polisregion Bergslagen 19-25 augusti är klara.

Trygghetsskapande trafikarbete i Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län) innebar att polisen kontrollerade hastigheten, nykterheten och trafikmiljön runt skolor, daghem och andra utsatta platser.

– I polisregion Bergslagen arbetar vi med en metod där vi genomför ett stort antal kortare trafikkontroller som vi sprider ut på flera platser för att öka polisens synlighet och närvaro i trafiken, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen, till polisens hemsida.

I samband med hastighetskontrollerna fann polisen även annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, vapenbrott och att efterlysta personer anträffades.

– Det väl utförda arbetet av personalen vid trafiksektionen och vid våra lokalpolisområden har förhoppningsvis fått bilförare sänka hastigheten kring skolor och daghem. Liksom vid tidigare trafikveckor så visar det att även annan brottslighet uppdagas, konstaterar Leif Svensson.

I polisens egen artikel står det exakta siffror om olika brott som uppdagades under den här trafikveckan. Bland annat nämns 489 rapporterade hastighetsöverträdelser.

Det är dock siffror som inte är helt överensstämmande med verkligheten.

– Siffrorna som visas är svajjiga. Det är högst preliminära siffror, då allt inte har kommit in än, påpekar Stefan Dangardt när Orsasajten ville veta lite mer om det här.

Exakt för just Orsa går inte att få fram, utan man får nöja sig det som nämns här ovan, dagen för skolstarten förra tisdagen.

– För hela Dalarna är det cirka 200 som blivit ertappad med hastighetsöverträdelse, men den siffran är också preliminär.

– Det man dock kan konstatera är att det är allt för många som kör för fort, påpekar polisens presstalesperson.

Såna här trafikveckor kommer polisen fortsätta att genomföra med jämna mellanrum.

– Men det pågår trafikkontroller varje dag, dygnet runt, där vi stoppar och kontrollerar fordon. Det är viktigt att poängtera det, säger Stefan Dangardt.

Och hastighetskontrollerna görs inte för att ”jäklas med folk”, om nu någon trodde det.

”Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås”, skriver polisen på sin hemsida.

Här nedan ser vi siffrorna som gäller för Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län), men det ska än en gång poänteras att det är preliminära siffror då alla siffror inte redovisats än.

Resultat av trafikveckan i Bergslagen

• 489 rapporterade hastighetsöverträdelser
• 96 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning
• 12 anmälningar gällande narkotikabrott
• 2 vapenbrott
• 1 anträffad efterlyst
• 29 underrättelseuppslag

Dela sidan:
Annonser:
Plåt-Sven
LG Köpman vent
Orsa pingis 2

Läs även:

Annonser:
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360