Nu kommenterar de oroligheterna i Orsa

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Det har varit oroligt i Orsa under en tid med framför allt bilstölder som följd.

Mycket av det som hänt har kopplingar till Orion, behandlingshemmet för ungdomar.

Nu har polisen, kommunen och Orion gemensamt gått ut med en skrivelse för att ge sin syn på saken.

Orsasajten har sedan den startade för lite drygt en månad sedan redan skrivit ett flertal artiklar om gällande bland annat inbrott i bilar och även bilstölder som skett i bygden.

För knappt två veckor sedan tog sig till och med två ynglingar, till vardags boende på Orion, in i ett hem och stal en bilnyckel för familjen som bodde där. Som tur var fick de inte igång bilen.

Polisen har till synes stått maktlösa, då de som utfört brotten är så unga att de inte kan gripa och häkta ynglingarna. När de fått tag i ynglingarna, har de skjutsats till hemmet och sedan har det inte dröjt länge innan det inträffat nya bilstölder. Naturligtvis skapar det här stor oro i en så liten bygd som Orsa.

Den senaste rapporterade bilstölden som har anknytning till behandlingshemmet skedde natten till den 10 september. Därefter har det, i alla fall enligt polisrapporterna, varit lugnt.

Kommunen, polisen och behandlingshemmet Orion har tillsammans haft möte angående oroligheterna i Orsa och vill med nedanstående pressmeddelande ge sin syn på det som hänt.

Först ut är Orsa kommun:

”Under den senaste tiden har det skett en rad brott i Orsa. Orsa kommun har fått en hel del frågor om vad som görs åt saken. Kommunen har ett aktivt brottsförebyggande arbete. Vi har en lägesbildsgrupp och ett brottsförebyggande råd. Lägesbildsgruppen arbetar ständigt med att ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen.
Den senaste tidens händelser har gjort att vårt fokus just nu ligger på att samverka med polis och behandlingshemmet Orion så att vi snabbt kommer till rätta med problemen i Orsa. Vi hoppas och tror att våra åtgärder kommer att ge effekt. Vi har valt att låta polisen och behandlingshemmet Orion berätta om den senaste tidens händelser och vilka åtgärder som vidtagits”, skriver kommunen.
Så här ser polisen på det hela:
”Angående den brottslighet som skett i Orsa under sensommaren och tidig höst har polisen utfört en rad åtgärder.
· Vi har samverkan med olika inblandade parter som vi identifierat utifrån det som skett i Orsa den senaste tiden. Detta för att kunna angripa problematiken, samt att vi delar samma bild av vad som sker i kommunen.
· Polisen har inlett ett samarbete som vi hoppas ska kunna leda till ytterligare goda resultat vad gäller framför allt ungdomar.
· De anmälningar som kommit in har sammanställts och vi har prioriterat dessa hos våra utredare. En del har kunnat knytas till ungdomsbrott varpå dessa ärenden har prioriterats hos våra ungdomsutredare. Ungdomsärenden hos polisen prioriteras högt på grund av tidsfrister som gäller när det är ungdomar inblandade.
· Vi har infört inriktningsbeslut över vad ingripandeverksamheten ska göra när de är i Orsa kommun som riktar sig mot just den problembild vi har just nu.
Brottslighet är föränderlig över tid och vissa perioder är intensivare än andra. Fortsatt arbete tillsammans med kommun, privata aktörer och kommuninnevånare är nyckeln för att tillsammans hantera det som sker i kommunen för ett tryggare Orsa” skriver polisen.

Det är så vackert här i Orsa, så det är synd att brottsligheter ska svärta ner orten. Men förhoppningsvis har lugnet kommit till bygden, även fast allt förstås inte kan skyllas på dem som är intagna på behandlingshemmet. Foto: JÖRGEN WÅGER

Så här beskriver Orion sin verksamhet, de förklarar hur det kommer sig att ungdomar lämnar HVB-hemmet och begår brott, samt vad de gjort för att stävja det hela:
”Orion HVB utredning och behandling startade år 1999. Vår målgrupp är ungdomar mellan 12–18 år med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi tar emot placeringar från hela landet och även från närområdet. Behandlingsteam består av psykiater, psykolog, sjuksköterska, KBT terapeut, arbetsterapeut, socionom och behandlingsassistenter. Vi arbetar med tydlig struktur och alla ungdomar har en individuell planering utifrån beprövade metoder. Vi har hög personaltäthet och personal dygnet runt. Vi har gott samarbete med placerande kommuner, skolan och polisen.
Orion är ett öppet behandlingshem som tar emot frivilliga placeringar och tvångsplaceringar. Samma regler gäller innanför Orions väggar som utanför. Enbart statens intuitions styrelse (SIS) får låsa in ungdomar. Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi och hjälper ungdomarna att stärka deras förmågor.
Ungdomarna som är placerade på Orion är i grund och botten fina ungdomar som inte har fått rätt stöd och hjälp i livet. Under den senaste månaden har vi haft en svårarbetad placering som har påverkat Orion på ett negativt sätt. Vi har i dagarna skrivit ut denna ungdom. Detta leder förhoppningsvis till ett lugnare läge på Orion. Under denna röriga period har vi vidtagit en rad åtgärder för att försöka att stabilisera upp läget. Vi har tidigt meddelat berörd socialtjänst att ungdomen är i behov av en omplacering. Det kan dock ta en viss tid att hitta en ny placering. Under tiden vi väntade på en omplacering stärkte vi även upp personalstyrkan. Vi får enligt lag inte med tvång hålla kvar eller låsa in dessa ungdomar på boendet.
Vi förstår att det är lätt att tänka att alla brott som nu sker i närområdet är kopplade till Orion men så är inte fallet. Vi har vid ett flertal tillfällen fått påhälsningar av Orsaungdomar som vill dra med våra ungdomar på mindre bra aktiviteter. Socialtjänsten och polisen är fullt informerade om läget”, skriver Orion i pressmeddelandet.
Normalt tar media ut vissa delar ur det som kommer som pressmeddelanden, men Orsasajten har valt att publicera exakt så som berörda parter, i det här fallet kommunen, polisen samt behandlingshemmet Orion, har skrivit. Undertecknad har inte ändrat eller tagit bort ett endaste ord.
Åtgärder har som synes vidtagits av ovan nämnda parter och då är det bara att hoppas på ett lugnare Orsa framöver.
Dela sidan:
Annonser:
LG Köpman vent
Orsa pingis 2
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand

Läs även:

Annonser:
Färgad egen annons 250 x 360
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360