Orsa lägger mest pengar på sina elever

Jörgen Wåger Nyheter

Orsa och Avesta är de kommuner i Dalarna som lägger mest pengar på sina skolever.

Det är Skolverket som tagit fram den nya statistiken.

Totalt per elev lägger Orsa 73 400 kronor. Tillsammans med Avesta, som bekostar lika mycket, ligger de båda kommunerna i topp när det gäller att satsa pengar på sina elever.

– Till 95 procent består undervisningskostnaden av lärarlöner och löner till rektorer.

Det säger José Luis Berrospi, som är undervisningsråd på Skolverket till Nyhetsbyrån Siren, skriver Dalarnas Tidningar.

I snitt, när det gäller den kommunala grundskolan i Sverige, kostade undervisningen 60 700 kronor per elev 2017.

”Snålast” av Dalarnas 15 kommuner var Falun, som hade ett snitt på 50 600 kronor per elev.

I Orsa räknades snittet ut på 621 grundskoleelever och den totala kostnaden uppgick till drygt 45 miljoner kronor.

Dela sidan:
Annonser:
Brottsofferjouren
Plåt-Sven
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand

Läs även:

Annonser:
Karl Hedin