Orsa tredje bästa företagskommun

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Näringslivsklimatet är mycket gott i Orsa.

I Svenskt Näringslivs färska ranking har resultatet ökat rejält.

Orsa placerar sig som trea bland företagskommunerna i Dalarna.

Nyligen kom en skolranking som placerar Orsa högt i landet och i topp i Dalarna.

Nästa goda nyhet för Orsa gäller samarbetet mellan företagen och kommunen i bygden.

Enligt Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i svenska kommuner är det bara Rättvik och Vansbro som är bättre än Orsa i Dalarna.

– Det här är ett fantastiskt resultat. Jag är imponerad och stolt över alla företagares, organisationers och medarbetares insatser i detta arbete, säger kommunalrådet Mikael Thalin (C) på kommunens hemsida.

En nöjd Thalin fortsätter:

– Det finns så mycket inspiration och en positiv anda i näringslivet i Orsa idag. Vi peppar och hjälper varandra.

Rankingen tas fram genom enkäter som både företagare och politiker får svara på.

Det handlar bland annat om kontakter med kommunen, attityder till företagande, kommunens myndighetsutövning och information och dialog för att nämna några kriterier.

Ola Granholm, ordförande för Företagarna i Orsa. Foto. PRIVAT

 

Företagarna i Orsa har jobbat med att utveckla sin information och klimatet mellan medlemmarna. Naturligtvis gläds man åt den goda nyheten från Svenskt Näringslivs ranking.

– Vi har haft en dialog med Orsa kommun i frågor som är avgörande för att små företagare ska få en enklare vardag och ett mer framgångsrikt företagande, säger Ola Granholm, ordförande för Företagarna i Orsa, till kommunens hemsida.

Alltid lika positiva Granholm är förstås nöjd, men har förhoppningar om att företagsklimatet ska bli ännu bättre.

– Vi vet att kommunen lagt mycket energi de senaste åren på att utveckla förutsättningarna för företagande och vi ser mycket positivt på att det nu börjar ge resultat.

– Arbetet är bara påbörjat och vi ser fram emot att man med full kraft fullföljer de insatser som påbörjats, säger Granholm till Orsa kommuns hemsida.

Det är mycket siffror och fakta som redovisas i rapporten. Vi kan avrunda med en av tre intressanta insikter som rapporten avslutas med:

”Många företagare i Sverige jobbar mycket och upplever en hög arbetsbelastning så tycks företagare överlag känna en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse. Detta är i linje med andra studier som även visat att småföretagare är mer nöjda med sina liv jämfört med anställda.”

”Detta resultat kan i förlängningen bidra till en mer balanserad bild av småföretagande än den som ibland förmedlas i samhällsdebatten, där fokus ofta riktas mot de mindre positiva aspekterna av småföretagande som till exempel företagares höga arbetsbelastning och långa arbetstider.”

Bilden längst upp. Circle K är ett av många företag i Orsa. Foto. JÖRGEN WÅGER

Här en bild på en något frusen Mikael Thalin, kommunalråd i Orsa, från i vintras. Arkivfoto: JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
Plåt-Sven
Orsasjön 250 x 149
Orsa pingis 2

Läs även:

Annonser:
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Karl Hedin