Skattungbyn först ut med ny kollektivtrafik

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

När det gäller miljö och kollektivtrafik vill Orsa kommun vara i framkant.

I Skattungbyns byutvecklingsförening finns det kreativt folk som tagit fasta på det.

Tillsammans med flera andra aktörer har man tagit fram ett system som ska underlätta samåkning.

Kollektivtrafiken i storstäderna fungerar bra, däremot finns det en hel del att önska när det gäller kollektivtrafiken på landsbygden. Det får inte minst Skattungbyborna känna av och det kan vara nog så knepigt att åka kollektivt, inte minst när man ska färdas långt.

I Skattungbyn sitter man inte och väntar på att få hjälp från samhället, här tar man tag i saker som man tycker bör förbättras.

Kåre Olsson är en kreativ man i Skattungbyns byutvecklingsförening. Han vill inte benämna sig som någon ledare och någon titel vill han inte ha.

– Jag kan beskriva mig själv som ”lokalt aktiv i Skattungbyn”.

Men det är tack vare Kåre och övriga i byutvecklingsföreningen som det nyligen startats något gemensamt med flera aktörer inblandade och där målsättningen är att göra det lättare för inte minst Skattungbybor att få till samåkning, både privat och med vanlig kollektivtrafik.

Det är Skattungbyns byutvecklingsförening tillsammans med Svenska Miljöinstitutet som lanserat denna nya tjänst inom kollektivtrafiken.

”Det är ett Vinnova projekt ”Kollaborativ kollektivtrafik på landsbygden” vars syfte är att möjliggöra för personer att leva i glesbygd och i områden där kollektivtrafiken inte är lika utbyggd som i storstäder. Skattungbyns byutvecklingsförening är först ut i landet att testa detta”. stod det i inbjudan till pressen när projektet skulle presenteras.

– Vi har för länge sedan gett upp den traditionella kollektivtrafiken här i Skattungbyn, det kommer aldrig att bli bra, förklarade Kåre upphovet till hur idén kom till.

På mötet i Skattungbyns bystuga för att presentera den här nyheten fanns, förutom Kåre Olsson, Tobias Fransson, från Freelway, Susanne Niklasson, Dalatrafik, Anneli Eriksson, Orsa kommuns trafikingenjör, Åsa Hult, Miljöinstitutet, samt Orsas kommunalråd Mikael Thalin.

Samtliga pratade förstås varmt om den här idén.

– Det ligger i tiden att tänka miljövänligt och varje samåkning ger en insparad resa vilket är en vinst, konstaterade de.

Enkelt beskrivet är det en app som olika aktörer kan ansluta sig till. Dalatrafik är med från start och även till exempel Monalis Taxi kan ansluta sig och även en vanlig Svensson.

– Det här ger helt nya kommunikationsmöjligheter, det här är ett helt nytt sätta att tänka, hävdar jag, menade Kåre.

För att nämna ett exempel: 82-åriga Greta ska till Uppsala på ett läkarundersökning, hon ska då kunna gå in i appen och skriva in när hon önskar åka. Då kan någon annan som kanske tänkt ta egen bil till Uppsala samma datum se det här och ta kontakt med Greta för att få till en samåkning.

Naturligtvis kan vi vända på det hela. Gustav ska till Stockholm, han tar egen bil. Då kan han lägga in sina uppgifter i appen när och vart han ska åka och på så vis får andra som tänkt åka till huvudstaden samma datum chansen att åka med.

– Tack vare det här så synliggör vid dolda transportresurser. Det finns fler transportmöjligheter, det är ekonomiskt bättre och inte minst miljöeffekten mår bra att vi samåker mer, sa Tobias Fransson, från företaget Freelway som tagit fram appen.

– Man kan gå in i appen och söka efter en resa och man ser direkt om man får matchning, poängterade Fransson.

– Det här systemet kan också skapa nya sociala relationer, sedan är det så att man inte behöver åka med vem som helst, det ska kännas bra, påpekade Kåre.

Det finns som synes många som kan dra nytta av det här.

– Ta bara det här om en taxi har en körning till Sälen. Då kan taxichauffören lägga in den resan i appen och på så vis kanske han får en annan passagerare med sig tillbaka och slipper åka tom hem, sa Fransson som ett av många alternativ att använda appen.

Åsa Hult, Miljöinstitutet:

– Det här är något som kan fungera ute på landsbygden, här finns det mer tillit jämfört med i storstäderna.

– Vi kommer att följa det här projektet till slutet av 2020. Vi tittar förstås på miljöaspekterna, så fort man samåker sparar man en bil.

Trafikingenjör Anneli Eriksson:

– Skattungbyn är bara början, sedan följer Orsa och vi hoppas även få med Mora.

– Det är många som pendlar och vi måste sträva efter att åka mer tillsammans och jag ser längre än bara Skattunbyn, poängterade Anneli.

– Vi måste börja se över kollektivtrafiken, det här är ett sätt, tyckte Susanne Niklasson, Dalatrafik.

Det finns möjlighet att koppla på flera resor. Resan behöver inte ta slut i Orsa om man ska till Skattungbyn och ju fler som ansluter sig, desto större chans är det att hitta rätt. Hela vägen hem, även för den som bor ute på landsbygden, är målet.

Men nu ska man komma ihåg att alla inte har dator eller en smart telefon, framför allt inte den äldre generationen. Hur gör då dessa personer som vill försöka samåka med någon?

– Då tar man kontakt med oss i byutvecklingsföreningen. Vi har folk som hjälper till om man vill boka en resa, poängterade Kåre.

Kommunalrådet Mikael Thalin är väldigt nöjd över den här idén.

– Det här är ett mycket gott initiativ och det är extra kul att det kommer från just Skattungbyn. Det är också roligt att Dalatrafik är med och självklart hakar vi i kommunen också på.

Samåkningsprojektet drog igång i Skattungbyn förra veckan och har skapat stort intresse till och med utanför Dalarna. Under onsdagen visades exempelvis ett inslag i riks-tv, så det som började i lilla Skattungbyn kan sprida sig över hela landet.

– Jag vill inte ha visioner, det blir aldrig som man tror att det blir. Däremot vill jag ange en riktning och här finns det en gigantisk potential, sa en entusiastisk Kåre Olsson.

Bilden längst upp. Från vänster ser vi; Kåre Olsson, Anneli Eriksson, Åsa Hult, Susanne Niklasson, Tobias Fransson (lite skymd) och längst till höger Mikael Thalin. Foto. JÖRGEN WÅGER

Från vänster; Kåre Olsson, Åsa Hult, Anneli Eriksson, Susanne Niklasson, Tobias Fransson och Mikael Thalin. Foto. JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
LG Köpman vent
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand
Orsasjön 250 x 149

Läs även:

Annonser:
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Färgad egen annons 250 x 360
Karl Hedin