Torrlagt i minneslunden avskräcker besök

Jörgen Wåger Nyheter

Dammen är torrlagd vid kapellets minneslund.

Om någon undrar varför, så är det ett fel som håller på att åtgärdas.

– Vi har problem med att vattnet sjunker undan, men jobbar för att få till det hela, berättar Jesper Johansson.

Jesper är kyrkogårds- och fastighetschef och det här något svåråtgärdade felet är inte nytt.

– Vi hade problem redan förra året med att vattnet sjönk undan.

Dammen har också gjorts om och fyllts på med stenar och när det inte är något vatten där, så är dammen inte längre den vackra plats som det är tänkt att vara.

– Det som var en vacker plats för eftertanke är nu ett sorgligt stenröse som man inte vill besöka, menar en som Orsasajten haft kontakt med.

Att dammen är full av stenar har med säkerheten att göra, förklarar Jesper Johansson.

– Det är av säkerhetsskäl vi fyllt dammen med runda naturstenar. Den är cirka 60-70 centimeter djup i mitten och då vi inte tidigare haft något säkerhetsskydd valde vi att hitta en lösning på det.

Meningen är att det ska finnas en vattenspegel med cirka 10 centimeter ovanpå naturstenarna.

Men vattnet rinner som sagt rakt igenom och det är det som är problemet med den torrlagda dammen.

–  Vi har ett läckage samt att det dunstar snabbare än tidigare med mindre mängd vatten. Vi fyller på dammen i stort sett varje dag, men det sjunker efter och stannar under stennivån.

Det jobbas förstås för att hitta förklaringen till varför vattnet inte håller den nivå man önskar.

– Vi ska ta ur ett lager med sten och se om vi kan få nivån att stanna ovan stenarna då med ett maxdjup vatten på 10-20 centimeter.

– Förhoppningsvis kanske vi hittar ett hål som skulle kunna vara orsak till minskningen.

Inom en snar framtid är det tänkt att folk åter ska kunna sitta vid minneslunden och finna ro vid den vattenfyllda dammen.

– Vår ambition är att det ska vara en säker plats, men samtidigt att vattnet ska kunna rinna i fallet och synas precis över stenarna.

– Vi fortsätter efter midsommar med jobbet att få ordning på det här, informerar kyrkogårds- och fastighetschefen.

Bilden. Så här ser minneslunden ut allt som oftast, torrlagd, vilket inte ger den sinnesro som dammen är tänkt att ge. Foto. PRIVAT

Dela sidan:
Annonser:
Plåt-Sven
Brottsofferjouren
Orsasjön 250 x 149

Läs även:

Annonser:
Färgad egen annons 250 x 360
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360