Ung i Orsa ny utställning i kulturhuset

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Utställningarna i Orsa Kulturhus avlöser varandra.

Nu är det dags för utställningen; Ung i Orsa.

Med start nu på lördag och som visas fram till 25 november.

Utställningen, som arrangeras av Orsa kommun, är en presentation i tre delar som lyfter ungas röster:

• Fotografier från workshopen ”Ung i Orsa” 2019
• Presentation av enkäten Lupp 2018
• Unga Kommunutvecklare sommar 2019

Utställningen Ung i Orsa är ett samlingsnamn för projekt och insatser gjorda för att lyfta unga röster och stärka de ungas inflytande och delaktighet i Orsa. Orsa kommun är ansvarig för detta arbete, som samordnas av kommunens ungdomsstrateg Christina Nordmark, står att läsa i informationen om utställningen.

Förra hösten genomförde Orsa kommun Lupp-lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkätundersökning som tillhandahålls av MUCF: myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkäten bestod av 80 frågor inom sex områden: fritid, framtid, skola, hälsa, trygghet och arbete, och är den mest övergripande i sitt slag riktad till målgruppen unga.

Totalt finns 400 unga röster och de som svarat på enkäten är högstadie- och gymnasieelever i Orsa.

I våras bjöds fotointresserade unga in till fotoprojektet Ung i Orsa, som handlade om att genom sina egna foton visa vad Orsa betyder för just dem. Dessa foton, tillsammans med Lupp-statistik och ungas egna åsikter, ligger till grund för den utställning som från och med lördag (16/11) och drygt en vecka framåt, visas i konsthallen på Orsa kulturhus.

Det tredje delen i utställningen handlar om unga kommunutvecklare. I somras anställdes fyra unga kommunutvecklare, för att under två veckor titta på och ta fram förslag på hur Orsa kommun kan arbeta för att nå framgång i ett specifikt Agenda 2030-mål.

Kommunutvecklarna valde ut målet ”Hälsa och välfärd”, och tog fram varsin vision kring området.

Resultat av detta finns i helgen att beskåda på kulturhuset.

Bilden. Den här bilden ingår i fotografier från workshopen ”Ung i Orsa”. Foto. PRIVAT

Dela sidan:
Annonser:
Plåt-Sven
Brottsofferjouren
LG Köpman vent

Läs även:

Annonser:
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Karl Hedin
Färgad egen annons 250 x 360