Varning: Extremt stor brandrisk

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Att det för närvarande är rena utlandsvärmen har knappast undgått någon.

Det i sin tur gör risken för brand väldigt stor.

– Det är extremt stor risk för bränder i skog och mark.

Den varningen utfärdade Brandkåren Norra Dalarna på sin Facebooksida under torsdagen.

– Den senaste tidens torka förstärks de kommande dygnen av höga temperaturer och låg luftfuktighet, vilket ger extrem risk för skogsbrand, skriver brandkåren vidare i sin information.

Skräckscenariot är att vi igen får uppleva det som hände 2018.

– Det råder eldningsförbud av normalgraden i samtliga kommuner i länet, även om det finns vissa generella undantag vill räddningscheferna uppmana allmänheten att helt avstå från att använda öppen eld så länge brandrisken kvarstår, poängteras det i varningstexten.

Räddningscheferna uppmanar även skogsindustrin att vara särskilt försiktiga med maskiner och använda brandvakt.

– Länets räddningschefer ser samtidigt över beredskapen avseende personal, material och ledning för att kunna hantera eventuella skogsbränder så effektivt som möjligt.

Ingen vill uppleva bränderna från 2018, eller den i Västmanland 2014, igen.

Skulle det inträffa skogsbränder, står man dock bättre rustade i dag jämfört med för två år sedan, har räddningschef Johan Szymanski tidigare uttalat sig i media om.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat att basera två helikoptrar i Dalarna tills vidare, meddelar räddningscheferna på Brandkåren Norra Dalarnas Facebook.

Bara att hålla tummarna att dessa inte ska behöva användas.

Bilden. Det råder eldningsförbud av normalgraden, men än så länge är det i alla fall tillåtet att grilla. Under stor försiktighet då, naturligtvis. Arkivfoto. JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
Brottsofferjouren
Nr 6 250 x 150 Aron Gård strand
Orsa pingis 2

Läs även:

Annonser:
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Karl Hedin
Färgad egen annons 250 x 360